Aspi's

'Tis begost' We beleven samen gekke spelen ookal staan jullie aan de rand van het Chiroleven jullie zijn namelijk aspirant Hevig oranje Chiromomenten, hier in de lokalen of op kamp in tenten, wilde beesten met Chirogerichte geesten Een mooi kort gedichtje geschreven door de bekende schrijver, filosoof, artiest, wijsgeer, klerk, cribant... Sharon III Ik kijk alvast vol animo, aviditeit, begeestering, begerigheid, bezieling, elan, geestdrift, geestvervoering, gloed, gretigheid, ijver, opgetogenheid, vervoering, vuur (enthousiasme) naar ons prachtig jaartje samen. Zoals een ander intellectueel ooit zei: 'good things come in 3's' 😉 Tot zondag xx